Neem gerust de tijd en verken de mogelijkheden tot inzet van data in bedrijfsvoering.

De afgelopen jaren heeft F4 Dataconsult tal van artikelen gepubliceerd waarin de mogelijkheden van inzet van data in bedrijfsvoering zijn opgenomen. Het ontbreken van zicht op data, cijfers of het negeren van deze data, leidt vaak tot forse personele ingrepen bij instellingen/bedrijven. Dat was niet nodig geweest als eerder werd geanticipeerd op beschikbare informatie.  “Data-informed” sturen betekent dat valide data, vertaald van gegevens naar informatie, aan de basis staan van besluitvormingsprocessen in bedrijfsvoering. Gedegen informatie welke leidt tot verantwoorde strategische keuzes, zonder dat cijfers en trends het stuur overnemen. Data is objectief, kent geen vooroordelen of onjuiste beelden. Data biedt juist de mogelijkheid terug te komen op eerdere beelden, ingenomen standpunten, oordelen en soms de inzet tot koerswijziging. Data biedt o.a. een scala aan mogelijkheden als basis tot monitoring bij veranderingsprocessen.

Beter meten betekent nog steeds meer weten.

Neem gerust de tijd en verken de mogelijkheden tot inzet van data in bedrijfsvoering. In de F4-PowerPoint presentatie (download) is een veelheid en diversiteit van visualisatie-mogelijkheden tot inzet van data in bedrijfsvoering opgenomen.

Ga er maar eens voor zitten!

Is digitale transformatie zonder data-processing mogelijk?

In een tijd waarin digitale technologieën zich razend snel ontwikkelen, is het als bedrijf belangrijk om niet alleen hierop in te spelen, maar ook slim gebruik te maken van de vele nieuwe mogelijkheden om uw business beter in te richten.

Wij leggen u uit hoe u dit kunt doen volgens de vier pijlers van de digitale transformatie:

  • klanten verbinden
  • werknemers de juiste middelen bieden
  • bedrijfsprocessen optimaliseren
  • transformatie van producten en diensten.

 

De kracht van merkbeleving

Als bedrijf is het belangrijk om telkens weer onderscheidend te zijn. En een van de beste manieren om dit te doen, is door het contact met uw klanten te versterken. Door de klant meer te betrekken bij uw product of dienst, vindt u niet alleen meer nieuwe klanten, maar komen huidige klanten ook weer sneller bij u terug.

Merkbeleving is een onmisbaar aspect in het scheppen van een band met uw klanten. Ziet uw website er goed uit en weten klanten hoe zij informatie kunnen vinden? Is het klantenportal overzichtelijk? Zijn er apps beschikbaar die het voor klanten nog makkelijker maken om van uw diensten gebruik te maken?

 

Dashboards en chatbots voor persoonlijk contact

Een van de manieren om uw klanten beter te bedienen is door het inzetten van dashboards. U kunt bijvoorbeeld dashboards inzetten om data van uw klanten overzichtelijk te maken, de customers journey van de klant te volgen of de klanttevredenheid te monitoren. Zo krijgt u beter inzicht in de wensen van uw doelgroep. Maar met persoonsgebonden dashboards kunt u er ook voor zorgen dat uw klanten direct toegang tot een dashboard krijgen, om de interactiviteit tussen klant en medewerker te optimaliseren.

Ook machine learning kan worden ingezet om uw klanten beter te betrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bot-technologie, waarbij een chatbot vragen van de klanten beantwoord. Zo krijgen mensen snel antwoord op hun vragen en krijgen ze het gevoel dat ze ‘persoonlijk’ worden geholpen. En dat kan net het verschil maken in de beleving van de klant. En het scheelt natuurlijk ook uw klantenservice enorm veel tijd.

f4 data winkelstraat

Economisch beeld nagenoeg onveranderd

Economisch beeld nagenoeg onveranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus ongeveer hetzelfde als in juli, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

 De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in juli even positief als in mei en juni. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in juli opnieuw af, maar blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal van 2018 ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines zijn gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven opnieuw meer geïnvesteerd in auto’s.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2018 met bijna 3 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten).

Consumenten hebben in het tweede kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2017. Ze besteedden over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is iets groter dan in mei. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

Aantal faillissementen neemt iets toe

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen. In juli 2018 zijn er 3 bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

In het tweede kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354 duizend personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit zijn de werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Hun aantal nam af met 14 duizend personen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze zeventien kwartalen op rij gedaald.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Bbp groeit met 0,7 procent in tweede kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de buitenlandse handel en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,9 procent groter.

Bron: CBS/14 september 2018

CBS: meer werkenden in juli, behalve onder jongeren

Meer werkenden in juli, behalve onder jongeren

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in juli bijna 8,8 miljoen.

Er zijn vooral meer 25-plussers aan het werk. Het aantal werkende jongeren is vrijwel gelijk gebleven. Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 348 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 2 duizend per maand. Hiermee daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking in juli naar 3,8.

De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen. UWV registreerde eind juli 279 duizend lopende WW-uitkeringen.

 

Meer 25-plussers aan het werk

De toename van het aantal werkenden komt volledig voor rekening van 25- tot 75-jarigen. In de afgelopen drie maanden kwamen er elke maand gemiddeld 18 duizend werkende 25-plussers bij. Voor de 45- tot 75-jarigen gaat het om een stijgende trend die begin 2014 is ingezet. Bij 25- tot 45-jarigen neemt het aantal werkenden pas sinds begin dit jaar sterk toe, vooral bij vrouwen. De werkloosheid daalde de afgelopen drie maanden ook het sterkst in deze leeftijdsgroep. In juli was 2,6 procent van de beroepsbevolking van 25 tot 45 jaar werkloos, drie maanden eerder was dat nog 2,9 procent. Bij jongeren bleef het aantal werkenden de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk en nam het werkloosheidspercentage de laatste drie maanden zelfs licht toe van 6,9 naar 7,3.

 

Bron: CBS

Download: Statistisch Bulletin/jaargang 74 /september 2018/nr. 9

F4 Dataconsult op Pitch 2018

Persbericht

 

Tweede editie van Pitch in Crystalic Business Park

 

Na een succesvolle eerste editie, staat onder de naam Pitch het Crystalic Business Park op 20 september wederom één dag lang in het teken van de voordelen van lokaal zakendoen. Pitch is ontstaan door en voor ondernemers uit Leeuwarden en omstreken, die op zoek waren naar een efficiënte en laagdrempelige netwerkbeurs. Een moment waarbij je in korte tijd zoveel mogelijk nuttige contacten kunt opdoen: speeddaten voor ondernemers!

 

Pitch Network Events biedt dit jaar ruimte aan maximaal honderd pure ondernemers, welke zich mogen presenteren aan enthousiaste medestanders… ondernemers only, kwaliteit boven kwantiteit. Naast de reguliere plaatsen zijn er dit jaar ook themapleinen zoals Duurzaamheid & Innovatie, Opleiding & Traineeships, Sport & Gezondheid en Coaching & Support. Zo doen bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen mee om de verbinding tussen het onderwijs en werkvloer zo concreet mogelijk te krijgen.

 

Pitch zorgt voor een zogenaamd ‘level playingfield’. Voor iedere deelnemer is evenveel standruimte beschikbaar. Het event is geopend van 10.00 – 17.00 uur. In combinatie met deelname is er de mogelijkheid een Pitch (korte bedrijfs-, productpresentatie en/of workshop) te geven in één van de beschikbare presentatieruimtes van Crystalic. Dit nieuwe lokale contactevent past aldus mede-initiatiefnemer Jan Hiemstra in de trend van: ‘Think global, act local’. Denk groot maar benut lokale kennis en capaciteit. Na Pitch is een vervolgafspraak gemakkelijker gemaakt.

 

Friso Douwstra (wethouder Gemeente Leeuwarden Economische zaken) zal het evenement openen. Bouwe de Boer (mede-initiatiefnemer Elwegentocht en Freonen van Fossylvrij Frieslân) zal ’s middags een presentatie houden. Friso Visser zal voor de opening van het evenement een key-note over succesvol Pitchen geven. Hierdoor komt iedereen in de stemming om er een geweldige dag van te maken! Tijdens het evenement hebben enkele deelnemende bedrijven zich opgegeven om presentaties/workshops te geven en de dag zal worden afgesloten met de uitreiking van de Pitch-award (ontworpen door de Mannen van Staal).

 

Nieuw dit jaar is dat er gekoppeld aan het evenement een magazine wordt uitgegeven met nieuws, achtergrondverhalen en bedrijfspresentaties. Dit magazine sluit naadloos aan op het evenement en biedt alle deelnemende bedrijven een platform om zichzelf te presenteren en op de kaart te zetten.

 

Sponsoren zijn Crystalic Business Park, Localink (bureau voor lokale marketing), Studio Vogelzang en Ondernemersvereniging de Zwette.

 

Waar en wanneer

Crystalic Business Park

François HaverSchmidtwei 2

8914 BC Leeuwarden Donderdag 20 september 2018

Van 10.00 – 17.00 uur

 

Bezoeken

Toegang is gratis. Aanmelden kan via www.pitch2018.nl.

 

Ken je de waarde en mogelijkheden van Business Intelligence voor je bedrijf?

De juiste informatie, op het juiste moment, in het juiste format met als doel een competitief voordeel te behalen door valide en verbeterde besluitvorming?

F4 Dataconsult verzorgt of biedt ondersteuning in datamining, data-analyse en informatiemanagement.

Middels datavisualisatie in GEO(data) Informatiesystemen en Microsoft BI, biedt F4 Dataconsult inzicht in regionale product en marktpenetratie tot op 4-cijferig postcodeniveau.

Nieuwsgierig en meer weten over de mogelijkheden voor jouw onderneming?

Bezoek de stand van F4 Dataconsult voor een Pitch en laat je voorlichten!

 

Verdere toename krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op arbeidsmarkt raakt ook de uitzendbranche

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 7,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging lag iets hoger dan vorig kwartaal. De uitzendbranche behaalde ruim 12 procent meer omzet. Ook de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn positief onder de uitzenders, maar ze ervaren wel in toenemende mate hinder van krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Ook de andere onderdelen van de zakelijke dienstverlening (zoals hoveniers, schoonmakers en architecten) zagen hun omzet groeien, maar in mindere mate dan de uitzendbranche. De reclame- en marktonderzoekbureaus behaalden de minst sterke omzetgroei: bijna 2,5 procent.

 

Omzetgroei uitzendbranche zet door in 2018

Onder de uitzendbranche vallen naast uitzendbureaus ook arbeidsbemiddelingsbedrijven en personeelsbeheer (payrolling). De omzet van de uitzendbranche steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 12,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de sterkste omzetgroei in ruim twee jaar en fors meer dan in het vierde kwartaal van 2017, toen de groei 8,4 procent bedroeg.

 

Ook uitzendbranche ziet in toenemende mate een tekort aan arbeidskrachten

De verwachtingen van de uitzendbranche voor het tweede kwartaal zijn positief, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Per saldo verwacht 35 procent van de ondernemers een verbetering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal. Liefst 63 procent verwacht per saldo een stijging van de omzet. Ook onder uitzenders is de krapte op de arbeidsmarkt een toenemend punt van zorg. Bijna 6 op de 10 ondernemers in de uitzendbranche gaven aan het begin van het tweede kwartaal aan dat een tekort aan arbeidskrachten hun activiteiten hindert. Dit is de meest genoemde belemmering. Bijna 27 procent van de ondernemers in de uitzendbranche ziet geen belemmeringen. Dit is iets meer dan in het eerste kwartaal, maar duidelijk minder dan in het tweede kwartaal van 2017.

 

Bron: CBS

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst

Ruim één op de drie Friezen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland en het FSP onderzocht hoe de Friezen over de huidige en toekomstige zorg denken. Met de meeste Friezen gaat het goed, maar er zijn ook zorgen over de toekomst.

Jongere generaties somberder over zorg dan 65-plussers
Vooral de generaties onder de 65 jaar maken zich zorgen over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst. Ook zijn het met name de jongere generaties die vinden dat de zorg achteruit is gegaan in de afgelopen vijf jaar. Zij besluiten vaker maatregelen te nemen om kosten te besparen op gezondheidszorg door geen of minder zorg te gebruiken. Daarnaast vinden zij ook vaker dat de overheid verantwoordelijk moet zijn voor de financiering van zorg.

Levensstijl hoog in het vaandel
Nagenoeg alle Friezen zijn bezig met een gezonde levensstijl, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast is bijna driekwart van de Friezen bezig om voldoende mensen om zich heen te verzamelen voor als zij later hulp nodig hebben. Meer dan de helft van de Friezen denkt nooit na over materiële voorbereidingen voor toekomstige zorg zoals woningaanpassingen, hoe en waar ze later willen wonen of het sparen voor zorg. Hoe ouder de mensen, hoe meer ze hiermee bezig zijn.  

Kwetsbare groepen verdienen aandacht
Met de meeste Friezen gaat het erg goed. Zij ervaren een goede gezondheid en een sociaal vangnet en hebben vertrouwen in de kwaliteit en de beschikbaarheid van de toekomstige zorg. Van mensen wordt echter steeds meer verwacht dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en ook een groter beroep gaan doen op het sociale netwerk. Uit de resultaten blijkt dat niet iedereen goed lijkt mee te komen als het gaat om deze verwachte zelfredzaamheid. Het gaat hierbij om mensen die een beperkt sociaal netwerk ervaren, zorg mijden om kosten te besparen, zich zorgen maken over de betaalbaarheid of mantelzorger zijn. De veranderingen in de zorg wordt door hen als (mogelijk) knellend ervaren en zij zijn daar bezorgd over. Om meer zicht te krijgen op deze mensen gaat het FSP nader onderzoek verrichten naar kwetsbare groepen binnen de Friese samenleving.

 

Bron: Fries Sociaal Planbureau

Download:

Cambridge Analytica

Techpulse, Valérie Deridder: Waarom Cambridge Analytica een vergiftigde erfenis achterlaat.

Cambridge Analytica mag dan misschien wel als bedrijf niet meer voortbestaan, haar nalatenschap laat zich nog steeds voelen. De illustere data die in 2014 werden verzameld en in 2015 weer werden verwijderd, zijn vandaag verankerd in wijdverspreide datasets.

Facebook en databeveiliging, het schijnt niet altijd goed samen te gaan. Dat was ook de mening van het Europees Parlement, toen het Facebook-wizard Mark Zuckerberg op 22 mei ontbood op een publieke hoorzitting om zich te verantwoorden omtrent het grootschalige datalek van een slordige 80 miljoen Facebookgebruikers, waaronder 61.000 Belgen

 

Een schijnvertoning

Zuckerberg gaf grif toe dat hij niet genoeg heeft gedaan ter bescherming van de miljoenen Facebook accounts waarvoor hij – als geestelijke vader – indirect verantwoordelijk voor is. Mark Zuckerberg is een publiek figuur en moet er dan ook alles aan doen om zijn imago en dat van zijn miljoenenbedrijf in stand te houden. Facebook bracht daarom ook inderhaast een nieuwe tool uit waarbij je kan zien of je accountgegevens werden gebruikt door het inmiddels illustere Cambridge Analytica. Zo wenst de social media-gigant, ook in navolging van de GDPR, een antwoord te bieden aan kritiek op het gebrek aan transparantie. Volgens Facebook werden de gegevens van zo’n 87 miljoen personen gebruikt.

Het vormt een mooie aanvulling op zijn verschijningen in het Amerikaanse congres en het Europees Parlement, al ging die laatste waarschijnlijk niet even smooth als hij zelf geanticipeerd had. Zo legden de Europese fractieleiders hem het vuur danig aan de schenen. “Zouden er misschien nog wel meer schandalen aan het licht komen?” vroegen ze zich luidop af. De Europese liberale fractieleider Verhofstadt spande daar echter de kroon met eentje die intussen rijp is voor de geschiedenisboeken; “Wilt u herinnerd worden als het genie dat een digitaal monster heeft gemaakt?” Een zware aantijging, maar misschien kan de schuld niet enkel bij Facebook gelegd worden.

 

Hoe het allemaal begon

De zogenaamde “Cambridge Analytica data” werden immers verzameld door Global Science Research, een klein bedrijfje van de inmiddels beruchte kwantitatief psycholoog aan Cambridge University, Aleksandr Kogan. Kogan verzamelde de data voor SCL, het moederbedrijf van Cambridge Analytica. Hij stelde hiervoor in 2014 een persoonlijkheidsquiz op genaamd ‘thisisyourdigitallife‘. De quiz werd gepubliceerd op Facebook en wou zo toegang verkrijgen tot de gegevens van de 270.000 Facebookgebruikers die aan de quiz hadden deelgenomen. Daarop combineerde Cambridge Analytica deze data met andere datasets en –modellen. Dat leverde op zijn beurt dan weer de proxyprofielen van miljoenen stemgerechtigden in de VS op, die werden gebruikt in de verkiezingscampagne voor Trump in 2016.

De techniek van Kogan is eigenlijk een verderzetting van de klassieke psychologietesten; Kogan maakte namelijk gebruik van psychometrische testen waarbij de respondenten steeds ‘hoog’ of ‘laag’ kunnen scoren op ‘de grote 5 persoonlijkheidskenmerken’, met name extraversie, servicegerichtheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid voor nieuwe ervaringen. Cambridge Analytica paste daarna op die gegevens kunstmatige intelligentie-algoritmen toe om correlaties te leggen tussen deze kenmerken en het facebookgedrag van individuele gebruikers.

 

Een oranje addertje onder het gras

Hoewel er dus vaak ophef wordt gemaakt rondom de gelekte data in se, schuilt hier het addertje onder het gras. Het zijn net de gedragsmodellen die Cambridge Analytica van die data heeft afgeleid, waarin het grootste gevaar voor databeveiliging zit. Wanneer die modellen dan ook nog eens worden toegepast op politieke campagnes, blijken de datasets zeer efficiënt. De Amerikaanse president Trump stelde een paar maanden voor zijn overwinningsslag bij de verkiezingen de CEO van Cambridge Analytica, Alexander Nix, aan als zijn digital campaign manager. Een slimme zet, die hem ook nog eens de titel van machtigste man ter wereld opleverde. En dan te bedenken dat de 70-jarige Trump helemaal niet zo digitaal onderlegd is – naar goede bronnen is er zelfs geen enkele computer te bespeuren op zijn bureau.

Toen Nix de Trump-campagne onder handen nam, maakte die een immense ommezwaai. Plots steunde de campagne op intensief onderzoek, datamodellering en prestatie-optimaliserende algoritmen om zo 10.000 advertenties af te stemmen op verschillende doelgroepen in de maanden die voorafgingen aan de presidentsverkiezingen. Volgens een 27-pagina tellende presentatie van voormalige Cambridge Analytica-werknemers die het nauwst aan de Trump-campagne hadden gewerkt, werden de advertenties zelfs miljarden keren bekeken.

 

Kunstmatige intelligentie?

Trump had inderdaad een dringende behoefte aan een degelijke data-geleide politieke campagne. Voor hij immers met Cambridge Analytica in zee ging, had hij volgens het document zelfs “geen enkele noemenswaardige data-infrastructuur” en “geen uniforme data-, digitale of technologiestrategie”, “noch een digitaal marketingteam”. Dat was begin juni 2016. In november 2016 werd hij verkozen tot president van de Verenigde Staten. Of hoe een doorgedreven digitale marketingstrategie wel degelijk een verschil kan maken.

Het document dat werd opgesteld door de ex-werknemers van Cambridge Analytica bevat weinig informatie over hoe de campagne nu precies gebruik maakte van Facebookgegevens. Een pagina schijnt echter te suggereren dat Cambridge Analytica constant de efficiëntie van haar berichten en advertenties controleerde, en daarbij ook continu feedback gaf over levels of engagement op verschillende platformen zoals Twitter, Facebook en Snapchat. Die feedback was een mooi staaltje  kunstmatige intelligentie en zorgde ervoor dat de zelflerende algoritmen blijvend geüpdatet en verbeterd werden zodat de duizenden politieke boodschappen beter afgestemd waren op de verschillende stemgerechtigden.

 

Data-driven politics

Volgens Alexander Nix was Trump’s campagne enkel en alleen gefundeerd op big data. “Quasi elke boodschap die Trump uitstuurde was data-driven.”, aldus Nix. De politieke campagne van Trump kon door handig gebruik van de Cambridge Analytica-modellen bijvoorbeeld zien welke specifieke advertenties het goed deden in kleine geografische gebieden, alsook bij welk soort persoonlijkheden dit het geval was. Hoewel zijn campagnepolitiek doorgaans enorm bekritiseerd wordt, heeft Trump dus erg efficiënt gebruik gemaakt van die analytics door onder het toeziend oog van ‘s werelds meest beruchte digitale marketingbedrijf te improviseren met sleutelwoorden en emotionele thema’s die voor een specifiek persoonlijkheidstype belangrijk zijn.

De gedragsmodellen die uit het onderzoek van Kogan en Cambridge Analytica werden geëxtraheerd zorgden ervoor dat de campagne van Trump in staat was om net die parameters te identificeren om individuen met de ‘juiste’ psychometrische kenmerken te targeten. In het geval van Trump waren dat individuen die o.a. laag scoorden op emotionele stabiliteit. Trump’s campagne was in die zin een primeur doordat er voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek gebruik werd gemaakt van psychometrische, in plaats van demografische gegevens. De Amerikaanse president maakte tevens van Facebook-marketing zijn belangrijkste speerpunt, dit terwijl Clinton het moest hebben van advertenties op televisie. Die hadden op zich misschien wel een groter, maar eveneens een minder gericht bereik.

 

Imagoschade

De imagoschade die Cambridge Analytica heeft geleden door het verkiezingsschandaal is het databedrijf nooit te boven gekomen. Daarom kondigde het op 2 mei aan dat het de deuren zou sluiten. De beslissing kwam er twee maanden nadat het eerder al zijn CEO en Trump campaigner Nix had ontslagen – er moesten nu eenmaal koppen rollen. De opdoeking van Cambridge Analytica lijkt echter een schijnvertoning. In Augustus 2017 werd er al een nieuw bedrijf opgericht in de schoot van Cambridge Analytica: het gros van de werknemers werd getransfereerd naar het nieuwe bedrijf Emerdata, en de hoofdzetel bleef ook voortbestaan op hetzelfde adres als het beruchte Cambridge Analytica.

Hoewel de gelekte data op vraag van Facebook in 2015 werden verwijderd, rezen er na de Amerikaanse presidentsverkiezingen vragen daarover. Huidig directeur van Emerdata, Alexander Tayler, bevestigt met nadruk dat voormalig bedrijf Cambridge Analytica in 2015 alle rauwe data van hun server verwijderde. Op de geëxtraheerde data werden echter verschillende andere datasets toegepast, waardoor de toen ontwikkelde gedragsmodellen blijven voortbestaan. Die modellen kunnen nog steeds gebruikt worden om specifieke groepen te bereiken en om zo hun psychologische kenmerken te misbruiken. Dus hoewel de gelekte data een grote verzameling individuele privacy breaches waren, zijn de modellen een collectieve privacy breach en dus veel schadelijker. Ook al hebben gedragsmodellen hun beperkingen, ze zijn zeer bruikbaar voor het inschatten van iemands politieke neigingen.

 

Inner demons

Christopher Wylie, voormalig werknemer bij Cambridge Analytica en klokkenluider van dienst meent dat de campagne van Trump psychometrische gegevens wilde misbruiken om de inner demons van microsegmenten binnen kiezers bloot te leggen. “Als je een pyschologisch profiel kan opstellen van een persoon die meer geneigd is om bepaalde ideeën te vormen – zoals samenzweringstheorieën bijvoorbeeld – en je kan dat profiel omzetten naar datatermen, dan kan je voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat die persoon boodschappen met complottheorieën zal aannemen. Daarna kan je hen targeten met advertenties, blogs, websites of fake  news zodat ze die ideeën overal rondom hen beginnen zien.” Op de controversiële vraag of Cambridge Analytica inderdaad fake news heeft verspreid, antwoordt Wylie volmondig ja. Cambridge Analytica zelf ontkent die feiten.

De geest is uit de fles

Het is duidelijk dat we onze democratische normen en instellingen moeten verdedigen door weerstand op te bouwen tegen die iteratieve tools zoals feedback-loops ongeacht wie ervan gebruik maakt. Aangezien de datamodellen van Cambridge Analytica blijven voortleven, is het principe van psychometrische targeting nu eenmaal toegankelijk voor iedereen. De geest is uit de fles en enkel onze persoonlijke data beschermen is niet genoeg. We moeten ons ook beschermen tegen collectieve inbreuken, want daarin schuilt het echte gevaar.

 

Bron: Techpulse

Inkomstenverrekening in WW

Inkomstenverrekening in de WW

Is onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn per 1 juli 2015 de bestaande regelingen om inkomsten uit arbeid te verrekenen met een WW-uitkering (urenverrekening, inkomstenaftrekregeling) vervangen door de regeling inkomstenverrekening. Deze nieuwe regeling bestaat nu lang genoeg om een eerste analyse te kunnen maken van de toepassing ervan. De belangrijkste bevindingen uit de analyse zijn:

 

In de tweede helft van 2017 is bij 29% van de WW’ers sprake van een vorm van verrekening van inkomsten uit arbeid. Dat is ruim 9 procentpunt meer dan voor de invoering van de Wwz.

 

Uit de toename van het aandeel WW’ers dat werkt met inkomstenverrekening kunnen we echter niet concluderen dat WW’ers onder invloed van de nieuwe regeling eerder aan het werk gegaan zijn. Om dat eenduidig vast te kunnen stellen, is verdere analyse nodig.

 

De toepassing van inkomstenverrekening neemt toe met het stijgen van de leeftijd. In de leeftijdscategorie 45-54 jaar is de toepassing van inkomstenverrekening met 33% het hoogst van alle WW’ers.

 

Het percentage WW’ers dat werkt met inkomstenverrekening loopt sterk uiteen tussen bedrijfstakken. Dit is het grootst in de bedrijfstak bouw en hout (36%) en in de uitzendbranche (33%) en het geringst bij de bedrijfstak overheid overig (18%).

 

De uitkering van WW’ers bij wie er sprake is van inkomstenverrekening, bedraagt ongeveer de helft van de uitkering van WW’ers bij wie er geen sprake is van inkomstenverrekening

 

Bron: UWV maart 2018

Download:

 

Arbeidsmarkt: toekomst is vooral leren van het verleden

Zoeken werkgevers nog naar de schapen met 5 poten?

Het economisch herstel gaat aan grote groepen voorbij. Oudere werkzoekenden, in het verleden gezien als ervaren en onmisbare vakkrachten, werkloos geraakt tijdens de crisis staan aan de zijlijn en raken verder verwijdert van een plek op de arbeidsmarkt. Ook goed opgeleide jongeren zijn blijkbaar niet het schaap met de 5 poten die werkgevers zoeken. Als de jeugd al aan de slag kan, dan is het in 99 van de 100 gevallen sprake van een flexbaan.  Misschien dat er sprake is van ‘lessons learned’ uit het verleden en dat voor het vervullen van vacatures anders gezocht dient te worden dan tot nu toe werd gedaan. Het gebrek aan instromende toekomstige techneuten in het onderwijs en uitstroom naar de arbeidsmarkt, noopt dat anders gekeken dient te worden naar mogelijk potentieel. In de downloads kunnen de statistiek-liefhebbers hun hart weer ophalen. In de column van Rob Witjes (UWV) wordt het belang geschetst dat toekomstbestendig opleiden, ontwikkelen en weerbaarder maken van werknemers nu en vooral op lange termijn absoluut noodzakelijk is.

 

Column Rob Witjes:

2017 gaat de boeken in als een goed arbeidsmarktjaar. Er kwamen per saldo 176.000 werkenden bij, de werkloosheid daalde met gemiddeld 100.000 en het aantal WW-uitkeringen lag eind 2017 20% lager dan een jaar eerder. Toch lukt het niet voor veel mensen niet om aan de slag te komen.

Zo is de langdurige werkloosheid vooral onder 55-plussers erg hardnekkig. Aan de andere kant wordt het voor steeds meer werkgevers moeilijker om de mensen te vinden die ze nodig hebben. Uit onderzoek van UWV, gepubliceerd in het najaar van 2017, bleek al dat vooral werkgevers in bouw, transport & logistiek en industrie problemen verwachten met het invullen van vacatures.

Moeilijk vervulbare vacatures en hardnekkige werkloosheid komen dus naast elkaar voor. Dit is op zich niets nieuws. Ook in voorgaande perioden van hoogconjunctuur zagen we dit verschijnsel. Vooral vanwege de technologische ontwikkelingen en toegenomen flexibilisering verandert het werk echter sterk. Werkgevers verlangen dikwijls andere kennis, ervaring, vaardigheden en talenten dan de competenties die de beschikbare sollicitanten bezitten. Vanwege complexere functies vragen zij ook vaker om een hoger opleidingsniveau. Daarnaast zorgt de toegenomen vergrijzing er onder meer voor dat we langer doorwerken.

Het constateren van krapte is één, maar het oplossen ervan is een heel ander verhaal.

Werkgevers zien gelukkig in dat het in deze tijd weinig zinvol is om alsmaar te blijven zoeken naar het schaap met 5 poten dat niet meer voorhanden is. Veel werkgevers buigen zich over de vraag aan welke knoppen zij moeten draaien om geschikt personeel te vinden en hoe dat te behouden. Zij passen zich, gegeven de marktsituatie, steeds meer aan en bedenken creatieve oplossingen. We zien in de praktijk dat meer werkgevers ervoor openstaan om met UWV te kijken naar de mogelijkheden van het zogeheten ‘onbenut arbeidspotentieel’. We pellen dan met elkaar de vacature-eisen af om te bezien welke keihard zijn, welke ‘nice to have’ en welke ontwikkelbaar. Ook participeert UWV in diverse, vaak regionale, projecten om werkzoekenden op te leiden voor een krapteberoep.

Veel oplossingen voor krapte richten zich op de korte termijn. Er zijn immers nu mensen nodig. Maar naast het oplossen van krapte in het hier en nu, is het ook van groot belang om te investeren in de langere termijn. In eerdere crises hebben we bijvoorbeeld gezien dat juist in technische en industriële beroepen – waar nu tekorten zijn – mensen hun baan verloren en hierdoor veel van hun kwaliteiten kwijtraakten. Het is dus van belang om te leren van het verleden.

In feite komen we dan terecht op het terrein van het zich continu ontwikkelen en arbeidsmarktgerichte studie- en loopbaankeuzes. Door mensen weerbaarder te maken, zijn we uiteindelijk ook beter in staat om klappen in volgende perioden van economische neergang op te vangen. Het ontwikkelen en onderhouden van competenties waar de arbeidsmarkt om vraagt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, overheid, onderwijs én het individu zelf. Laten we ons dan alleen niet richten op het creëren van nieuwe schapen met 5 poten, maar van mensen die op de toekomst zijn voorbereid.

 

Downloads: