Wat doen wij

Op grond van valide parameters en indicatoren kan door de klant worden gestuurd op zorgvuldige keuzeprocessen in beleidsontwikkeling en forecasting. Parameters en indicatoren als data, die na ‘mining’ van brongegevens, onderzoek en analyse, als stuurinformatie worden ingezet voor en door onze klanten. Deze data-informatie fungeert voor hen als een stevig en legitiem fundament voor keuzeprocessen in marketingstrategieën, beleidsontwikkeling en -verantwoording.

voorbeeld IRIS VISIONF4 Dataconsult brengt uw data en markten in beeld en maakt betere beslissingen en meer rendement met de thematische kaarten van IrisVision mogelijk. IrisVision is gebaseerd op het gebruik van de digitale postcodekaarten en CBS indelingen van Nederland.

F4 Dataconsult is gespecialiseerd in het ontwikkelen en het maken van thematische kaarten en rayonindelingen, bijvoorbeeld op grond van bewerkte en door ‘mining’ verkregen databestanden.

F4 Dataconsult vervaardigd op basis van data een thematische kaart met bijvoorbeeld de omzet per vertegenwoordiger per postcodegebied en/of per rayon. Deze kaarten worden gebruikt voor de ondersteuning van het beleid, met name op het gebied van marketing, verkoop en planning.

Postcodekaarten zijn voor F4 Dataconsult de basis voor b.v. een vestigingsplaatsanalyse of doelgroep analyse. Hiermee krijgt u inzicht in welke postcodegebieden interessant zijn voor uw vestiging, het openen van een nieuwe vestiging of het uitbreiden van uw activiteiten.

Wat is het en hoe werkt het?

De Postcodekaarten Nederland bestaan uit postcodegebieden. Binnen een postcodegebied bevinden zich alle adressen en gebouwen met dezelfde postcode. De postcodekaarten zijn op verschillende niveaus leverbaar: 1, 2, 3, 4-positie postcodes. Het 4-positie postcode niveau (bijvoorbeeld 1079) is geschikt voor analyses en weergave van gegevens op landelijke schaal.

Wat levert het op?

Het geografisch weergeven van uw klantenbestand of andere bedrijfsgegevens geeft extra inzicht in het functioneren van uw bedrijf of organisatie.

F4 Dataconsult verschaft u uitgebreide mogelijkheden voor de presentatie van marktgericht en statistisch onderzoek op een geografische ondergrond middels arceringen, histogrammen, taartdiagrammen, cirkeldiagrammen, annotaties en verzorgingsgebieden.

Door het in kaart brengen van uw rayons of districten vermijdt u onnodig dubbel werk en onderlinge concurrentie. Door te analyseren in welke gebieden in te zetten activiteiten het meest effectief is, haalt u meer rendement uit uw marketingacties tegen lagere kosten.

Partnership en samenwerking

Voor F4 Dataconsult is focus en samenwerken de basis is voor succes. Samen met onze partners wordt  toegevoegde waarden voor klanten gecreëerd. Waarden die hen verder brengen en onderscheiden. Alle gebaseerd op bewerkte bedrijfs- of open sourcedata en het geodata-informatie systeem Iris Vision. Om tot een waardevolle oplossing voor gebruikers te komen is geodata-informatie een stukje van de puzzel. Daarvoor is ook kennis van bedrijfsprocessen of van specifieke technologie of software nodig. Samen met de professionals van onze netwerk-partners brengt F4 Dataconsult de juiste kennis en kunde samen, om zo waarden te creëren die onze klanten echt nodig hebben.

F4 Dataconsult vindt het belangrijk dat onze partners echt bij ons passen en wij bij hen. Daarbij staat voorop dat samenwerken echt samenwerken is. Want samenwerken met partners en opdrachtgevers is uiteindelijk ook gewoon samenwerken met mensen; bijvoorbeeld de ontwikkelaar en beheerder van Iris Vision is dan ook een van de waardevolle samenwerkingspartners uit het netwerk van professionals van F4 Dataconsult.

Iris International digitaliseert, beheert en verkoopt postcodekaarten en alle afgeleide kaarten. Met de PTT/TPG als bronhouder van de postcode data heeft het geleid tot postcodekaarten met een grote nauwkeurigheid.

Vanuit de 4-cijferige postcodekaart is een hele set van standaardkaarten, de CBS standaard gebiedsindelingen van Nederland afgeleid. Voorbeelden van deze kaarten zijn de gemeentekaart, de cebucokaart, de politieregio’s en gezondheidsgebieden.

F4 Dataconsult biedt u middels Iris Vision uitgebreide mogelijkheden voor de presentatie van marktgericht en statistisch onderzoek op een geografische achtergrond middels arceringen, histogrammen, taartdiagrammen, cirkeldiagrammen, absolute waarden en verzorgingsgebieden.

F4 Dataconsult verwerkt en beheert middels onder andere Facts & Figures, Benchmark en Informatiemanagement een veelheid aan functionaliteiten, waarmee inzicht wordt geboden in bepaalde structuren, spreidingspatronen, penetratiegraden, verdelingen en verhoudingen in en tussen (verzorgings)gebieden.

F4 Dataconsult gaat graag met u in gesprek om uw data- en informatiemanagement te optimaliseren.