Benchmarking

Beter meten, is meer weten.

We onderscheiden meerdere vormen van benchmarking, bijvoorbeeld externe-, competitieve- of concurrerende benchmarking; het vergelijken van de prestatie en activiteiten van de eigen organisatie met die van de concurrentie. Wordt gebruikt voor de vergelijking van producten, diensten en activiteiten. Is primair gericht op de impact hiervan op de waarde van afnemers, en in het verlengde daarvan op de financiële waarde van de onderneming.  Operational/Operating benchmarking, is gericht op het vergelijken van aspecten als klanttevredenheid, marketingmix, overheaduitgaven, voorraadniveaus.

In de kern gaat het bij benchmarking om drie stappen:

  1. Het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van de andere deelnemers;
  2. Het analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en prestaties door te proberen te begrijpen waarom deze worden toegepast;
  3. Het verbeteren daarvan aan de hand van de informatie verworven tijdens het proces

Benchmarking als bedrijfsinstrument om processen te optimaliseren, in te zetten om van elkaar te leren.  Het genereren en vertalen van relevante data  naar objectieve referentiekaders; hiertoe ontwikkeld f4 Dataconsult bijvoorbeeld dynamische toetsingskaders en meetinstrumenten.

Ondernemers, maar ook onderwijsbestuurders, denken in termen van kansen en bedreigingen. Zij willen weten welke positie het bedrijf of onderwijsinstelling inneemt ten opzichte van zijn (in)directe concurrenten in die markt. Zij weten dat klanten en andere stakeholders onder andere beoordelen op prijs, kwaliteit, performance, potentie en bijvoorbeeld een rating in MVO. De vraag hierbij is welke data beschikbaar is, of dient te worden gegenereerd, om deze na bewerking en analyse te vertalen naar beleidsinstrumenten.

In de download is als voorbeeld een complexe onderwijsdatabestand (deels beveiligd Excel bestand) bewerkt en opgenomen, waar middels ‘filters’  onderwijsstellingen, regio’s, sectoren en aantallen separaat kunnen worden bestudeerd, maar ook  onderling worden vergeleken. In de opgenomen draaitabel (beveiligd) kunnen selecties worden gemaakt, waardoor doorstroominformatie kan worden verkregen en o.a. worden vergeleken betreffende vooropleiding, opleidingsniveau, sector voor een vervolgstudie in aantallen etc. Deze informatie verschaft bijvoorbeeld inzicht in keuzeprocessen van leerlingen en ouders, waarbij geldt: iedere leerling telt!

F4 Dataconsult beschikt over een veelheid aan recente onderwijs- en geografische bevolkingsdata, welke o.a. kunnen worden ingezet voor benchmarking.


Downloads

Icon of Bevolkingsontwikkeling NL en FRL in MS Power BI Bevolkingsontwikkeling NL en FRL in MS Power BI (122.5 KB)

Icon of Draaitabel Excel inschrijvingen VO Friesland 2012-2017 Draaitabel Excel inschrijvingen VO Friesland 2012-2017 (1.5 MB)