Facts & Figures

In ‘factsheets’ worden relevante en valide ‘feiten en cijfers’ kort weergegeven die een betrouwbaar beeld moeten geven van parameters of indicatoren, op grond waarvan een ondernemer of bestuurder keuzes maakt en beslissingen neemt. Aan deze factsheets ligt veelal een gedegen onderzoek ten grondslag, want strategische keuzes en beslissingen hebben verstrekkende gevolgen voor de onderneming als deze gegevens in onvoldoende mate relevant of valide blijken te zijn. Hiertoe dient een veelheid aan data-informatie te worden gegenereerd, verwerkt en geanalyseerd; data voor statistiek, trends en forecasting. Een juiste selectie en presentatie uit deze databestanden biedt een stevige en legitieme basis in deze keuzeprocessen.

In de downloads zijn een aantal verschillende databestanden opgenomen die een beeld geven van de functionaliteiten en selectiemogelijkheden.

Icon of Database MBO NL in MS Power BI (pdf) Database MBO NL in MS Power BI (pdf) (116.7 KB)

Icon of Studentontwikkeling D'Drive Friesland College in MS Power BI (pdf) Studentontwikkeling D'Drive Friesland College in MS Power BI (pdf) (118.0 KB)