Informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. In praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten. Voor operationele activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt. F4 Dataconsult genereert, bewerkt en vertaalt databestanden ten behoeve van informatievoorziening op aanwijzing van de opdrachtgever. F4 Dataconsult ondersteunt haar opdrachtgevers hiertoe bij keuzes van applicatie en inrichting van systemen voor statische en/of dynamische bestanden; opnemen in bestaande Microsoft-office pakket of b.v. een Sharepoint omgeving of SQL-webserver?

In de downloads zijn Excel databestanden opgenomen die als database zijn ingericht en van waaruit na selectie statische onderwijsdata kan worden verkregen die verschillende indicatoren en parameters bevatten. Deze parameters kunnen ter ondersteuning in marketingstrategieën worden ingezet.

F4 Dataconsult beschikt b.v. over een veelheid aan recente onderwijsdata en CBS-bevolkingsgegevens (b.v. aandeel leeftijdsgroepen naar PC-gebied) welke kan worden ingezet voor informatievoorziening middels systemen en daartoe ingerichte processen. Uiteraard kan F4 Dataconsult na ‘mining’ relevante bedrijfsdata bewerken en configureren.

Bewerken van bedrijfsinformatie door  F4 Dataconsult geschiedt uiteraard onder uiterste geheimhouding, vastgelegd in contracten en hierin opgenomen boetebedingen.