Wie zijn wij

F4 Dataconsult is een (geo)data informatie- en adviesbureau en is gespecialiseerd in (ruimtelijke) informatievoorziening van onderwijs- en bedrijfsdata. F4 Dataconsult ondersteunt klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-data informatievraagstukken door middel van advisering, interim management, maatwerk G(D)IS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen.

De expertise van F4 Dataconsult, in bijvoorbeeld de cijfermatige onderbouwing van de rapportages (data-informatie) van het project Technisch Beroepsonderwijs Friesland (TBOF) 2012-2015, is door de opdrachtgever Platform Bèta Techniek in audits geduid als bijzonder compleet; TBOF wordt hierin landelijk als koploper beschouwd. Hiervoor verwijst F4 Dataconsult naar de website van Platform Bèta Techniek. In de terugblik op de projectperiode ‘Help de regio aan zet’ en de gebundelde verhalen ‘Toptechniek in Bedrijf kunt u de waardering van de opdrachtgever hieromtrent terug lezen.

De wereld van (Geo)data-informatie

(Geo-data) informatie is van ons allemaal. Het (online) in kaart brengen van ondergrondse kabels en leidingen (KLIC), het zoeken van de dichtstbijzijnde winkel op internet, het lokaliseren van apparatuur, het vorm en richting geven aan nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen: zonder deze ruimtelijke informatie ziet de wereld er geheel anders uit.

De vraag naar (geo-data) producten en -diensten, maar ook de vraag naar inhoudelijke analyse van geo-informatie voor beleidsontwikkeling en planvorming groeit voortdurend. En daarmee de behoefte aan mensen die thuis zijn in de wereld van geo-informatie: de specialisten van F4 Dataconsult, specialisten die graag werken aan uitdagende vraagstukken zoals:

  • Geografische analyses: uitvoeren van geografische analyses op basis van uw eigen gegevens
  • Marketingactiviteiten: optimaliseren van marketingacties door uw doelgroep gerichter te benaderen
  • Verkoop- en distributierayons: optimaliseren van uw verkoop- en distributierayons.

Rapportages en audits

De expertise van F4 Dataconsult is ingezet bij de monitor en rapportages ten behoeve van de audits Technisch beroepsonderwijs Friesland (TBOF) door de opdrachtgever. Hiertoe is DUO-onderwijsdata ten behoeve van TBOF bewerkt, gemonitord en gerapporteerd gedurende de projectperiode; deze  aangeleverde databestanden door TBOF  zijn door critical friends in hun rapportage ‘Help de regio aan zet’ en de ‘leaflet’beoordeeld als best practice en landelijk koploper.

Ook in de periode 2015-2017 wordt de expertise van F4 Dataconsult door partijen ingezet.


Downloads

PBT Rapport Help De Regio Aan Zet (298.4 KB)

Regioleaflet Friesland TBOF (104.6 KB)